Mở Lớp Giảng Viên Dạy An Toàn Lao Động

Câp nhật: 05/29/2020
  • Người đăng: Dạy Nghề 24h
  • |
  • 5 lượt xem

Kính gửi :Quý học viên!

Căn cứ theo nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế Và Dạy Nghề 24h tổ chức mở lớp: “Huấn luyện cho  người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ” cụ thể như sau:

Đăng ký học và lấy chứng chỉ giảng viên dạy an toàn lao động 0835408844
Đăng ký học và lấy chứng chỉ giảng viên dạy an toàn lao động 0835408844

Đối tượng tham dự lớp Giảng viên An toàn Lao động

Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành

Người có trình độ từ Đại học trở lên  có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành

huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù

hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây

dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tin về địa điểm và thời gian học

Sau đây là thông tin và địa điểm thời gian học

Thời gian học

48h  ( Thứ 7 và Chủ nhật)

Địa điểm học

 41 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP HCM

Kinh phí : 3.500.000đ. Chi phí trên bao gồm : Chi phí học, tài liệu học, hóa đơn tài chính.

Chứng chỉ cuối khóa

Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học “Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” theo quy định.

Hồ sơ bao gồm

02 Bằng TN Đại học, 02 CMND, 04 ảnh 3×4, 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm, ( tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ DẠY NGHỀ 24H

Website: daynghe24h.edu.vn

Email: daynghe24h.edu.vn@gmail.com

Điện thoại: 0835408844 – Zalo: 0835408844

Địa Chỉ: 41 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP HCM