An Toàn Lao Động Là Gì? Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Là Gì?

Câp nhật: 06/03/2020
  • Người đăng: liathia
  • |
  • 2 lượt xem

Chứng chi an toàn lao động là chứng nhận sau khi học viên đã hoàn thành khóa học Huấn luyện an toàn. Trong lao động sản xuất, vì lý do chủ quan và khách quan ước tính hàng năm có khoảng trên 2,3 triệu người chết liên quan đến thương tích và bệnh nghề nghiệp. Trong đó, khoảng 350.000 người chết do tai nạn lao động và 2 triệu người chết vì bệnh nghề nghiệp. Do đó, để giảm thiểu đến mức tối đa những thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra, mỗi cơ sở sản xuất cần phải thiết lập các biện pháp đảm bảo “An toàn, vệ sinh lao động”. 

An toàn lao động là gì?

An toàn lao động là toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục.

An toàn vệ sinh lao động là gì?

Vệ sinh lao động là các biện pháp bảo đảm môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và giữ vệ sinh môi trường chung. Vệ sinh lao động là một nội dung quan trọng trong pháp luật lao động của nhiều quốc gia.

Tiêu chuẩn an toàn lao động là gì?

Căn cứ pháp lý: Nghị định 45/2013/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tiêu chuẩn an toàn lao động là các quy định làm căn cứ thực hiện và đánh giá mức độ an toàn lao động trong quá trình lao động. Ở Việt Nam, các tiêu chuẩn an toàn lao động do Chính Phủ và các cơ quan quản lí ngành ban hành, gồm các quy định bắt buộc về trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong việc sản xuất, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, …. các máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất, …

Người lao động cần được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Căn cứ theo Điều 150, Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện. Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến tham quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ.

Theo đó, Điều 4, Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 18-10-2013 quy định, đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được chia cụ thể thành các nhóm sau:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động) bao gồm

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nhóm 2

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhóm 3

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo thông tư này.

Nhóm 4

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

Sau khi được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, đối tượng được cấp chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện

a) Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng nhận huấn luyện.

b) Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ huấn luyện.

c) Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ An Toàn Lao Động là chứng nhận bằng văn bản đúng theo quy định của nhà nước, công nhận học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện An toàn lao động và An toàn vệ sinh lao động, đủ điều kiện được hành nghề.

Nếu bạn đang tìm một lớp học đào tạo về An toàn và Huấn luyện an toàn, bạn có thể liên hệ số điện thoại 0835408844 hoặc xe thêm bài viết Giấy chứng nhận huấn luyện giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao độngMở Lớp Giảng Viên Dạy An Toàn Lao Động

 

Theo Thư Viện Pháp Luật